Kontakt

Firma: IZSÁK Co. s.r.o, Ďumbierska 4, 940 64 Nové Zámky

Prevádzka Komárno, Novozámocká cesta 1

Email:

dfpredaj@izsakco.sk

predaj@izsakco.sk

Tel:   

+421 905 660 797

+421 908 766 113

+421 908 766 097

+35 7703 9389